Gửi một tin nhắn!

Thanh đồng dẹt

537

Liên hệ

Mã sản phẩm:
GC_24505
Tình trạng:
Đang còn hàng

Mô tả:
Thanh đồng dẹt hay thanh đồng- băng đồng. Thanh đồng dẹt có hai dạng là dạng cuộn và dạng thanh

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?